• Ana Sayfa
  • »
  • KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI NE KADAR GÜVENİLİR ?

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI NE KADAR GÜVENİLİR ?

Rating kuruluşları, her zaman objektif değerlendirme yapamamakla eleştirilmektedirler.

Rating kuruluşları, her zaman objektif değerlendirme yapamamakla eleştirilmektedirler. Bunun önemli sebeplerinden biri söz konusu rating kuruluşlarının, değerlendirmeye aldığı bankalar ve diğer mali kuruluşlar tarafından finanse edilmeleridir.

Reyting kuruluşlarının hizmet alanı finansal piyasalardır. Bu kuruluşlar özellikle kredilerdeki riskin değerlendirilmesinde ve sermayenin gelişmekte olan ülkelere akışında önemli bir rol oynarlar. (Setty ve Dodd,2010)  Bununla beraber reyting kuruluşlarının objektif olamamaları, aynı zamanda finansal piyasalarda önemli bir yere sahip olmaları nedeniyle krizlerin oluşum nedenlerinde daima karşımıza çıkmaktadırlar. Amadou N.R IMF için kaleme aldığı çalışmasında reyting kuruluşlarının erken uyarı sistemi olarak başarısız olduklarını, gelişmekte olan ülkelerde para ve finansal krizlerin borç krizlerinden ayrıştırılamadığını belirtmektedir. (Amadou,ss 15.)  2008 Küresel Krizinin nedenleri arasında gösterilen reyting kuruluşları, Amerikan senatosu tarafından hazırlanan raporda bankalardan yüklü ücretler tahsis etmeleri nedeniyle yüksek riskli menkul kıymet yatırımları konusunda haksız yere güven telkin etmekle eleştirilmişlerdir.

Kredi derecelendirme kuruluşları şirketler üzerinde baskı kurmaktadırlar.  Ünlü Alman şirketi Hannover’ın 1998’ de yaşadığı olay bunun önemli bir kanıtıdır. 1998 yılında Moody’s rating şirketi Hannover firmasına ücret almaksızın şirketin mali durumunu değerlendirme talebinde bulunmuştur. Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarıyla çalışan Hannover bu talebi red etmiştir. Buna rağmen Moody’s, Hannover’ın mali denetimini gerçekleştirmiştir. Moddy’s in değerlendirmeleri, diğer firmaların aksine olumsuz olmuştur.  Moody’s bu sonuçları kamu oyu ile paylaşmış ve sonuç Hannover için tam bir felaket olmuştur . 2003 yılında Moody’s in son not indiriminden sonra Hannover’ın piyasa değeri alt üst olmuş ve yüz binlerce dolar uçup gitmiştir. Aynı şekilde ratin şirketlerinin Enron ve Worldcom adlı şirketlerin batışında yatırımcıları uyarmada yetersiz kalmaları diğer bir handikaptır.

Bir sonraki yazımızda kredi derecelendirme kuruluşlarının ratingleri ve ne anlama geldiklerini irdeleyeceğiz.

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1303